Faq

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over Meanderpark.

Algemeen en financiën

Wat is Meanderpark?

Meanderpark is een gemengd wonen project van Portaal te Nieuwegein. De naam is ontleend aan de het voormalige gemeentehuis van Nieuwegein. Het project omvat in totaal ongeveer 250 woningen. Het complex is in zijn geheel in bezit van Portaal. In dit project krijg je een permanent huurcontract.

Hoeveel kamers hebben de woningen?

Er zijn 159 driekamerwoningen en 91 een- en tweekamerwoningen. Op de pagina Woningen vind je voorbeeldplattegronden en informatie over de oppervlakte (aantal m²) van de woningen.

Wat zijn de huurprijzen?

De sociale huurprijzen voor de verschillende woningtypen zijn als volgt:

  • 1-kamerwoning (geschikt voor max. 1 persoon): € 420,00 tot € 563,00
  • 2-kamerwoning: gemiddeld € 570,00
  • 3-kamerwoning: € 607,00 tot € 720,00

Houd er rekening mee dat hier nog servicekosten (ca. € 75,00) en kosten voor energie, water en wifi bij komen.

Wat zijn de inkomensvoorwaarden?

Als alleenstaande of stel mag je gezamenlijk bruto jaarinkomen niet meer zijn dan € 38.035. Er zijn ook 25 driekamerwoningen beschikbaar voor de middenhuur (gezamenlijk bruto jaarinkomen tussen de € 38.035 en € 48.665).

Let op: het (gezamenlijk) inkomen moet kloppen, anders krijg je de woning niet. Zorg dat alle informatie actueel is bij je inschrijving op WoningNet.

Moet ik ingeschreven staan bij WoningNet?

Als je nog niet ingeschreven bent, moet je dat doen zodra je geselecteerd bent. Zorg dat je al je gegevens en bijlagen levert of actualiseert. Des te sneller verloopt de administratie.

Wat gebeurt er met mijn inschrijfduur bij WoningNet?

Zoals elke andere woningzoekende krijg je 75% van je inschrijfduur terug als je een woning hebt gevonden. Om van deze regeling gebruik te maken, schrijf je je binnen een jaar opnieuw in en betaal je € 25,00 aan inschrijfkosten.

Met welke partijen werkt Portaal voor dit project samen?

Voor Meanderpark werkt Portaal nauw samen met Lister, De Tussenvoorziening en Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein. De Gemeente Nieuwegein maakte de bouw mogelijk (vergunning) en financiert de begeleiding van de zorgprofessionals.

Voorzieningen

Is er een gasaansluiting aanwezig in de woning?

Nee, alle woningen zijn gasloos. Je kookt elektrisch, en brengt je eigen kooktoestel mee. Elk appartement heeft een individuele warmtepomp voor warm water en verwarming, en een aansluiting op 6 zonnepanelen.

Hebben de woningen een aansluiting voor een vaatwasser?

In de woning is geen vaatwasser-aansluiting aanwezig. Je zult dus met de hand moeten afwassen. 

De woningen hebben vloerverwarming. Moet ik hier rekening mee houden bij het kiezen van vloerbedekking?

Ja, je krijgt nog informatie over de eisen die gesteld worden aan de vloerbedekking – vooral géén laminaat!

Zijn de woningen voorzien van internet/wifi en een telefoonaansluiting?

Je internetaansluiting regel je zelf. Er is een telefoonaansluiting.

Hebben de woningen een bergruimte?

Er zijn geen bergingen buiten. Er is wel bergruimte in de woningen. Daar zit ook een aansluiting voor de wasmachine.

Is er parkeergelegenheid bij het gebouw?

De parkeergarage onder het gebouw heeft 250 parkeerplaatsen voor auto's. Je fiets kun je hier ook stallen.

Planning

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

Het complex wordt op dit moment nog verbouwd. Het is de bedoeling dat de woningen in fases worden opgeleverd. Alle bewoners hebben intussen te horen gekregen wat hun verwachte verhuisdatum is.

  • 1e fase: april/mei 2020 (110 woningen)
  • 2e fase: juni 2020 (50 woningen)
  • 3e fase: december 2020 (90 woningen)
Wanneer weet ik of ik in Meanderpark kan komen wonen?

Alle kandidaten die geselecteerd zijn als bewoner hebben inmiddels bericht gehad. 

Bewoners en selectieprocedure

Voor wie is Meanderpark?

De ‘magic mix’ gaat uit van een combinatie van begeleide en onbegeleide bewoners. De begeleide bewoners zijn statushouders en mensen uit de maatschappelijke opvang. De onbegeleide bewoners zijn starters op de woningmarkt die binnen het concept gemengd wonen passen. Dit wordt beoordeeld door een toelatingscommissie. Op die manier willen we een community bouwen waarin iedereen iets bijdraagt.

Hoe is verhouding tussen de verschillende soorten bewoners?

Ongeveer één op de drie woningen wordt aangeboden aan een `begeleide huurder’.

Krijgen begeleide huurders ook een vast huurcontract?

Statushouders wel. Zij zijn afkomstig uit Luifelstede, waar zij tijdelijk konden wonen.

Er zullen bewoners zijn die altijd begeleiding nodig zullen hebben en zij krijgen zodoende geen eigen contract. Ook komen er bewoners die tijdelijk in Meanderpark wonen omdat hun eigen complex verbouwd wordt. De meesten gaan na de verbouwing terug.

Mensen afkomstig uit de Maatschappelijk Opvang (bijvoorbeeld ex-daklozen of ex-verslaafden) kunnen op den duur een eigen, vast huurcontract krijgen. Zij zijn dan volledig in staat zelfstandig te wonen en leveren dan ook een bijdrage aan de community.

Hoe worden huurders geselecteerd?

De betrokken zorginstellingen (Lister en De Tussenvoorziening) selecteren hun bewoners zelf. Dat geldt ook voor het Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein.

Portaal selecteert de onbegeleide huurders. Dat zijn kandidaten die zich via de website van Meanderpark hebben ingeschreven en een motivatie hebben geleverd. Op basis daarvan worden ze uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De volgende stap is een intakegesprek, waarna de kandidaten horen of ze definitief geselecteerd zijn.

Wonen in Meanderpark is niet vrijblijvend. Je levert graag een bijdrage aan het met elkaar samenleven. Je besteedt daar gemiddeld een dagdeel per week aan. De kandidaten moeten kunnen motiveren in hun aanmelding waarom zij in aanmerking willen komen. We vragen hen wat ze kunnen betekenen voor de woongemeenschap en of ze al ervaring hebben in de omgang met de doelgroepen.

Ik heb me aangemeld voor het bestuur, krijg ik dan voorrang?

Als je je voor het bestuur hebt aangemeld, krijg je in de eerste groep een intakegesprek. Dan kijken we allereerst of je past binnen het concept van Meanderpark. Vervolgens kijken we of je geschikt bent voor een bestuursrol.

Hoe zorgen jullie ervoor dat er geen ‘gedoe’ komt?

Hier zorgen we samen met de bewoners voor, op verschillende manieren:

  • Door begeleide en onbegeleide bewoners te mixen
  • Bewoners uit de maatschappelijke opvang worden niet willekeurig gekozen, maar geselecteerd
  • De Tussenvoorziening, Lister en Steunpunt Vluchtelingen bieden begeleiding op de locatie aan
  • Op de locatie is ook een (sociaal) beheerder van Portaal aanwezig
Weet ik vooraf wie mijn buren worden of kan ik dat beïnvloeden?

Nee. Het complex wordt gespikkeld ingedeeld, dus begeleide en onbegeleide bewoners door elkaar. Wij proberen dat zo goed mogelijk te doen. Je kunt niet zelf je woning kiezen!

Wat voor bijdrage verwachten jullie van de huurders?

Aandacht voor je buren: elkaar groeten, belangstelling voor wel en wee, drink eens samen koffie.

En samen iets organiseren van spontaan samen spelletje doen tot gepland met elkaar koken/eten of verjaardag vieren. Zowel per gang als groter gezelschap. Hiervoor is de ontmoetingsruimte bedoeld.

Waarom hebben jullie voor deze mengvorm gekozen? Wil je dan niet iets onmogelijks?

Mensen kruipen toch graag bij landgenoten We voorzien in de maatschappelijke behoefte aan betaalbare huisvesting voor onder meer studenten, jongeren en statushouders.

Statushouders willen graag integreren, de taal leren en zijn vaak goed opgeleid. Op deze manier bieden we hen de mogelijkheid om kennis te maken met jongeren van hun eigen leeftijd.

Anderen zijn gemotiveerd om deel te nemen of terug te keren in de maatschappij. Zij kunnen een nieuwe sociale kring opbouwen en een bijdrage leveren aan Meander en op termijn breder in de samenleving.

We hebben inmiddels ervaring opgedaan: Groene Sticht, Parana, Majella Wonen en Place2BU.

Waarom sluiten jullie de inschrijving zo snel?

De belangstelling was enorm en we hebben op dit moment voldoende kandidaten. Waarschijnlijk ontstaat er na de intakegesprekken een wachtlijst. Misschien trekken sommigen zich terug en blijken we een nieuwe ronde te moeten doen. Dan gaat de inschrijving weer open. Houdt onze Facebookpagina daarom in de gaten.

Hebben woningzoekenden uit Nieuwegein voorrang?  

 Ja, bij gelijkwaardige motivatie hebben inwoners uit Nieuwegein voorrang.

Nog vragen?

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Gebruik dan het contactformulier.

Interesse om hier te wonen?

Wegens enorme belangstelling is aanmelden helaas voorlopig niet meer mogelijk.

Voor Meanderpark werkt Portaal nauw samen met de volgende organisaties: