• "Goed on te weten, belangrijk om te hebben."

Privacy

Portaal neemt uw privacy serieus en hanteert een privacybeleid.

Privacystatement

Algemeen

Portaal verhuurt, verkoopt en beheert woningen in de regio’s Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort en Leiden. Deze website is speciaal ontwikkeld voor een van onze projecten: Meanderpark in Nieuwegein.

Als u interesse heeft in dit project, geeft u uw persoonsgegevens door die wij gaan verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Portaal. Met dit Privacy Statement willen wij u informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin.

Gegevens en doeleinden:

Bent u geïnteresseerd in wonen in Meanderpark, dan hebben wij tenminste de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Email-adres
 • Woonplaats
 • Geboortejaar
 • Huishoudenssamenstelling

Bovenstaande persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van informatie over het project Meanderpark.
 • Het sturen van uitnodigingen voor bijeenkomst.

De informatie op deze site, is enkel bedoeld voor het geven van informatie. Indien de daadwerkelijke verhuur start, zal Portaal de geïnteresseerden benaderen en informeren over het inschrijfproces. Vanaf dan geldt het algemene privacy statement van Portaal.  

AVG

Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens. We hanteren – met betrekking tot privacy – de volgende uitgangspunten:

 • Alle persoonsgegevens verwerken wij ten behoeve van het geven van informatie over dit project.
 • De persoonsgegevens zijn met uw toestemming verkregen.
 • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Derden

Portaal werkt voor dit project samen met derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een webbouwer. Portaal heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden zo goed als mogelijk te voorkomen. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken. 

Bewaartermijn

Portaal bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens. De gegevens die we verzamelen voor dit project, worden bewaard tot dat de woningen zijn verhuurd.

Informatie en inzage

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebt u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken, over te dragen of niet te onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn.

Cookieverklaring

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen per e-mail.

Voor Meanderpark werkt Portaal nauw samen met de volgende organisaties: